Frågor & svar

När kan man börja babysimma?  För att börja med babysim ska babyn vara minst 3 månader gammal, väga mer än 4 kg och naveln vara läkt. Om barnet är för tidigt fött räknar man 3 månader från beräknat födelsedatum. Alla barn som av sina föräldrar uppfattas som friska kan babysimma. Barn med handikapp kan också babysimma. I dessa fall skall barnets läkare ha tillfrågats innan badandet startas.

Vad är dykreflexen och använder ni er av den? Vi använder oss inte av dykreflexen när vi lär ut dyket. Vi lär barnen att viljemässigt hålla andan genom inlärning. – Det är snällast! De ska kunna hantera att ramla i vattnet och veta hur man håller andan även efter 6 månader då det inte finns någon reflex att förlita sig på.

Mitt barn är 9 mån. Är mitt barn för gammalt för att babysimma? Absolut inte, det går jättebra för det är aldrig för sent att börja. Du kommer alltid att vara glad och stolt över att du gett ditt barn möjligheten att börja simma tidigt!

Varför är det bra att babysimma? Genom att umgås med sitt barn i vattnet ger man barnet vattenvana. Det blir betydligt lättare att lära barnen att simma senare om man upprätthåller vattenvanan. Dessutom stärker det barnets immunförsvar, förbättrar motoriken och stärker barnets muskler. Ur säkerhetssynpunkt är det bra att babysimma då den främsta drunkningsorsaken är att barnet får panik och drar i sig vatten. Ett vattenvant barn får inte panik och du har större marginaler att hämta upp barnet på.

Blir barnen mer sjuka av att babysimma? Att babysimma bidrar inte i sig till att barnen blir mer sjuka. Att umgås med andra människor i grupp ökar alltid risken för smitta.

När bör man stanna hemma från babysimmet? För att babysimma ska barnet av föräldrarna uppfattas som friskt. Barnet ska inte babysimma då det har allmänpåverkan av sjukdom, feber, ögoninflammation och magsjuka.

Kan vi bada utomlands med barnet? Det går bra även om vattnet är under 32 C. Barnet behöver svalka av sig lite i värm, bada dock max 10 min. Se bara upp för kallsupar (vattnet kanske inte är så rent).

Vad gör jag om barnet börjar gallskrika under kursen? Barnet är förmodligen alldeldes slut av alla intryck, går det inte att avleda barnet gå upp och vila och kom med friska tag nästa tillfälle.

Mitt barn som är 9 månader tycker plötsligt inte om att bada, varför? Kring 9 månaders ålder går barnet igenom en seperationsfas. Det innebär att barnet har större behov av föräldrarnas närhet. De brukar bli ”klängiga” och ha svårt för att ta in främmande miljöer eller människor. I den här fasen är det viktigt att inte ändra på rutiner men anpassa sig efter barnets behov. Gör därför inte ett uppehåll i babysimmandet men be instruktören om hjälp att anpassa övningarna så barnet hela tiden är nära dig.

Vad har barnet på sig när de babysimmar? I bassängen skall babyn ha en liten byxa med resår som sitter tätt kring benen istället för blöja. Det är mycket ovanligt att babyn bajsar i vattnet, men det är viktigt att respektera badbyxpåbudet, då orent vatten bland annat genom kallsupar kan leda till magåkommor.

Ifall man missar ett tillfälle, finns det möjlighet till återsim? Då bassängtid är den ”trånga sektorn” har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda återsim, mer än det sista avslutningstillfället.