Kurser

Simlinjen

Kustsimmarna är en fristående aktör som samarbetar med Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS). Kustsimmarnas instruktörer är utbildade och undervisar vanligtvis hos MASS som går under Svenska Simförbundet och dess ”simlinje”. Kustsimmarna utgår därför från simlinjen och formar den till att passa simundervisningen från Babysim upp till Sommarintensivsimskolan.

I simskolan är vårt mål att på ett effektivt och roligt sätt lära barn att bli simkunniga. Skolverket har bestämt en nationell simkunnighetsdefinition som lyder:
”kunna falla i vattnet, få huvudet under, och efter att åter tagit sig till ytan simma 200 m på djupt vatten varav 50 m på rygg ”. Det är vår målsättning i sista steget i simskolan.

Då vi håller till i havet, och svensk sommar inte alltid är så generös med värmen i vattnet, använder vi våtdräkt för att hålla barnen varma.

Det finns fyra olika simsätt. Fjäril, crawl, ryggsim (crawl) och bröstsim. Vi lär barnen crawl på rygg och mage som första simsätt. Det mycket tekniskt svåra bröstsimmet tar vi längre fram i nivå Fisken. Då har de flesta barn fått den kroppsmedvetenhet de behöver för att klara rörelserna på bröstsim.

För att börja i simskola ska ett barn vara fyllda fyra år, barnet ska klara sig på egen hand med instruktörer och de andra barnen i vattnet. Även vara mogen för att ta instruktioner.

Kurserna är uppdelade i olika nivåer baserade på förkunskaper och målsättningar. Läs gärna mer om våra olika simskolenivåer.